Uziemienie pen

Electrostatic earthing to uziemienie elektrostatyczne, które stosowane jest w transporcie oraz wszystkiego typu obróbkach palnych cieczy, proszków oraz gazów. Uziemienie elektrostatyczne w szerokim stopniu zmniejszają ryzyko wybuchu lub zapłonu innego rodzaju substancji palnych w efekcie przeskoku iskry . Niekontrolowane rozładowanie może przynieść zapłon mieszaniny cieczy i gazu natomiast tymże samym powstanie eksplozji.

Oczywiście istnieje możliwość wyeliminowania niebezpieczeństwa samozapłonu oraz wybuchu. Żeby było obecne dodatkowe przewożone konstrukcje powinny pamiętać poważne uziemienie, czyli inaczej mówiąc kontrolowane odprowadzenie ładunków elektrostatycznych. Tego standardu uziemienie elektrostatyczne znacząco zmniejszy ryzyko powstania wybuchu przewożonych substancji palnych. Tego typu proste uziemienia kierują się z zacisku uziemiającego i z przewodu. Przewody używane w uziemieniu prezentują się niską opornością elektryczną oraz znacznie wysoką odpornością na mechaniczne uszkodzenia. Można oczywiście zastosować bardziej trudne uziemienie posiadające system ochrony, który pozwala na transport lub dozowanie produktu lecz w terminie kiedy uziemienie zostało prawidłowo podpięte. Zastanawiasz się z pewnością kiedy łączy się tego typu uziemienia? Najczęściej używa się ich podczas załadunku i rozładunku cystern kolejowych, drogowych, zbiorników, beczek także na dowód elementów instalacji procesowych. Do powstawania zagrożenia wybuchem prowadzi również mieszanie i rozpylanie czy pompowanie innego rodzaju substancji łatwopalnych. W punkcie ingerencji w bazy łatwopalne powstają ładunki elektryczne poprzez kontakt lub rozdzielenie cząsteczek. Wszędzie gdzie ładunek elektrostatyczny powstaje i zsuwa się w środowisku substancji łatwopalnych, dochodzi do powstawania zagrożenia. Ważną zasadą każdej ochrony przed wyładowaniami elektrostatycznymi jest tak mocny zacisk a odpowiednio wybrany kabel, dający szansę przewodzenia ładunku elektrycznego do momentu uziemienia. Kluczowe stanowi toż, że zaczynane w uziemieniach zaciski i kable muszą spełniać bardzo wymagające wytyczne, wyznaczone na ulicy testów. Obecnie najlepsze efekty przynoszą nowoczesne typy uziemień systemowych.