Uziemienie mikrofonu

Uziemienie to sama dobra metoda ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi. Uziemienie jest to przewód wiążący się z przewodnika, jakim stanowi substancja dobrze przewodząca prąd elektryczny.

Do najwłaściwszych przewodników prądu należy woda, grafit, żelazo, stal, aluminium, złoto, miedź i srebro. Przewodnik łączy ciało z naelektryzowaną podłogą i w efektu tego związania ciało naelektryzowane oddaje lub przyjmuje ładunek, w konsekwencji doprowadzając do jego zobojętnienia.

http://se.healthymode.eu/flexa-plus-new-ett-lakemedel-for-gemensamma-sjukdomar/

Konstrukcja urządzenia uziemiającego nie jest szczególnie skomplikowana. Urządzenie takie wiąże się z uziomu i przewodu uziomowego, przewodu łączącego, zacisku lub szyny oraz przewodów uziemiających. Są oryginalne rodzaje uziemień. Do ważnych rodzajów należą: uziemienie odgromowe, pomocnicze, proste i ochronne.

W formie uziemienia szczególną rolę odgrywają zaciski uziemiające. Zaciski takie zbudowane są z aluminium i działają do przyłączania odgromowych przewodów do konstrukcji. Zaciski lub szyna uziemiająca są częścią układu uziemiającego budowy i zapewniają połączenie elektryczne pewnej liczby przewodów w planach uziemieniowych. Zaciski ze względu na prostą konstrukcję wyróżnia się na proste, zaprasowywane, płaskie; proste zaprasowywane; kątowe zaprasowywane płaskie; kątowe zaprasowywane; odgałęźne nakładkowo - zaprasowywane. Rodzaj zastosowanego zacisku dodatkowo jego forma określana jest między innymi ilością łączonych przewodów, służących do uziemienia.

Połączenie przewodu uziemiającego z uziomem powinno być stworzone starannie i kończyć wymagania dla połączenia elektrycznego. W niniejszym planu kojarzy się spawanie termitowe, za pomocą zacisków zaprasowywanych, zacisków gwintowych lub nowych pewnych połączeń mechanicznych. I połączenia mechaniczne odpowiedzialny być układane z zachowaniem zasad ustalonych według wskazówki wytwórcy. Przy wykonywaniu instalacji odgromowej należy zwrócić szczególną opinię na stosowane zaciski, które przede ludziom nie powinny uszkadzać uziomu ani przewodu uziemiającego. W montażu takiego systemu nadrzędna jest dana i zastosowanie zasady, że łączki i uchwyty polegające wyłącznie na połączeniu lutowanym nie zapewniają dużej wytrzymałości mechanicznej a potrafią ulec uszkodzeniu.