Kasa fiskalna blad 32

Przedsiębiorcy prowadzący kampanię gospodarczą, w której stosują kasy rejestrujące muszą przestrzegać bardzo dużo wymogów. Jednym spośród nich jest obowiązek posiadania papierowych rolek z kopiami paragonów przez określony w dobrym rozporządzeniu okres, który z 2013 rokiem uległ przedłużeniu.

uziemienia

Do 31 grudnia 2012 roku na zasadzie rozporządzenia Ministra Finansów z 2008 roku obowiązywał okres przejściowy zgodnie z którym kopie paragonów fiskalny powinien było strzec przez okres dwóch lat. Rozpocząwszy z początku roku 2013 przechowywanie paragonów z kasy fiskalnej uległ zmianie i został przedłużony na okres lat pięciu. Podatnicy rejestrujący sprzedaż na kasach finansowych w roku 2013 powinni wziąć kopie paragonów dokumentujących sprzedaż za rok 2012 i 2011, natomiast wcześniejsze kopie paragonów można trwale zniszczyć. I muszą mieć więcej o tym, że zarchiwizowane kopie paragonów z 2013 roku muszą przechowywać aż do roku 2018, ze powodu na to, że czas pięcioletni liczony istnieje z końca roku kalendarzowego, w którym upłyną termin płatności podatku. Dlaczego przechowywanie kopii paragonów fiskalnych ma czas pięciu lat? Przede każdym ze względu na ostatnie, że czas przedawnienia się zobowiązania podatkowego wynosi właśnie pięć lat. Żyje wiele obaw czy archiwizowanie kopii paragonów przez tak długi stan jest korzystne. Jednakże resort finansów uważa, że pięcioletni czas jest znaczenie dla prawidłowości rozliczeń podatkowych. Kopie paragonów są jedynymi dowodami, które dokumentują sprzedaż, jej liczba wartość oraz stawki podatkowe. Na pomoc jednak zasługuje fakt, że pomimo że ustawodawca wskazał określony czas do archiwizowania kopii rolek z paragonami finansowymi zatem nie wskazał sytuacje w jakiej winnym być one przechowywane. Najtańsze kasy fiskalne kraków przechowują paragony w całości papierowej.  Kasy ważniejsze z rozbudowanym modułem mają okazję archiwizacji elektronicznej paragonów. Należy także mieć, że nawet fakt likwidacji działalności gospodarczej w żaden sposób nie zwalnia przedsiębiorcy z ustawowego obowiązku przechowywania kopii paragonów z kas rejestrujących.