Cytaty o pospiechu

Ogień jest szczególnie niszczycielską siłą. Kiedy na naszej drodze znajdzie podatne na spalenie substancje, poddaje je jedynej destrukcji. Nieplanowany proces spalania może zdobyć prawie całe nasze nam materiały - ciała stałe, ciecze i gazy. W współzależności od spalanego materiału do poskramiania pożarów łączy się różne sposoby gaśnicze. Najmodniejszym jest oczywiście woda. Aczkolwiek nie w dowolnym przypadku można się nią podawać. W pożarach odnosi się i dość często piany czy proszków. Mniej atrakcyjnym faktem jest granie pary wodnej do dławienia ognia i odwracania jego powtarzania się. Mniejsza popularność pary wynika chyba z ostatniego, że wolno ją podawać tylko w mieszkaniach zamkniętych i do gaszenia jedynie określonych pożarów. Para jako sposób gaśniczy (ang. steam fire extinguishing) nie przyznaje się na model do gaszenia płonących lasów. Nie przykłada to, iż nie można z niej zarabiać podczas gaszenia palącego się drewna. Para jest funkcjonalnym rozwiązaniem między innymi podczas pożarów w miejscach dostarczających do suszenia drewna, jednak metraż tych zajęć nie może występować 500 metrów kwadratowych. Proces gaszenia parą liczy na oferowaniu jej pod ciśnieniem w teren pożaru. Dzięki temu trwa rozrzedzenie gazów palnych przesuwających się w jego rejonie, spada też stężenie tlenu, co w konsekwencji zapobiega jego wzrost, i po kilkorgu minutach gaśnie ogień. Parę rzuca się nie wyłącznie do gaszenia pożarów ciał stałych, ale i cieczy i gazów. Także w współczesnych przypadkach ogień musi się szerzyć jedynie na terenie zamkniętym. W kraju otwartym para wodna traci swoją skuteczność jako sposób gaśniczy.